Phục hồi du lịch Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam

(Phapluatthitruong.vn)- Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, nền du lịch của đất nước trở nên trì trệ. Để khắc phục tình trạng này, du lịch các tỉnh miền Trung đang thiết lập lại cơ sở hạ tầng du lịch, cơ cấu sản phẩm mới…

Xem thêm Phục hồi du lịch Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam