Bộ Ngoại giao: Không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt tại Pháp

(Phapluatthitruong.vn) – “Tôi không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Pháp”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Xem thêm Bộ Ngoại giao: Không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt tại Pháp