Youtuber “tự xưng” và những clip nhảm nhí bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác

Trào lưu làm Youtube đang trở nên hết sức phổ biến tại Việt Nam, không chỉ riêng trong cộng đồng giới trẻ mà cả những người…

Xem thêm Youtuber “tự xưng” và những clip nhảm nhí bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác