Sản phẩm Trường Xuân Vương ‘thổi phồng’ công dụng sản phẩm

Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trường Xuân Vương quảng cáo gây hiểu nhầm, ‘thổi phồng’ công dụng sản phẩm Cục An toàn…

Xem thêm Sản phẩm Trường Xuân Vương ‘thổi phồng’ công dụng sản phẩm