Người dân bị gây khó khăn khi phát triển điện áp mái?

Mặc dù cơ quan nhà nước tuyên bố: Khuyến khích người dân phát triển điện áp mái, tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có những…

Xem thêm Người dân bị gây khó khăn khi phát triển điện áp mái?