Phạt trạm trộn bê tông 300 triệu do… “quên” báo cáo tác động môi trường

Ngoài mức phạt hành chính lên tới 300 triệu đồng, hoạt động của trạm trộn bê tông chưa có báo cáo tác động môi trường…

Xem thêm Phạt trạm trộn bê tông 300 triệu do… “quên” báo cáo tác động môi trường