Thủy Tiên vận động được gần 26 tỷ đồng, lội nước cứu trợ người dân vùng lũ ở Huế

Những hình ảnh nữ ca sĩ Thủy Tiên ở Huế lội nước, đẩy thuyền đưa thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch tới từng hộ…

Xem thêm Thủy Tiên vận động được gần 26 tỷ đồng, lội nước cứu trợ người dân vùng lũ ở Huế