Phát hiện Viện thẩm mỹ Quốc tế hoạt động “chui”

(Phapluatthitruong.vn) – Gắn mác Viện thẩm mỹ Quốc tế LAMIA, tổ chức quảng cáo rầm rộ nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra thì không có giấy phép hoạt động.

Xem thêm Phát hiện Viện thẩm mỹ Quốc tế hoạt động “chui”