Dự án xây dựng bãi đỗ xe trung tâm thị trấn Sóc Sơn: Nhà đầu tư được khai thác dịch vụ thương mại tối đa 20% tổng diện tích đất của dự án

(Phapluatthitruong.vn) – Việc Cty Gia Linh đang hợp tác với chi nhánh công ty TNHH Mùa xuân làm văn phòng, đỗ xe máy trong nhà và các dịch vụ bảo dưỡng xe máy theo tiêu chuẩn quy định của hãng Honda Việt Nam không sai so với quy định của pháp luật, mà ở đây là Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Xem thêm Dự án xây dựng bãi đỗ xe trung tâm thị trấn Sóc Sơn: Nhà đầu tư được khai thác dịch vụ thương mại tối đa 20% tổng diện tích đất của dự án