Khách ham của rẻ “sập bẫy” trước cú lừa cực mạnh của dân buôn hàng xách tay

Lấy cớ thanh lý, xả hàng xách tay để thu hồi vốn, nhiều gian thương đã lợi dụng trộn hàng giả, hàng kém chất lượng…

Xem thêm Khách ham của rẻ “sập bẫy” trước cú lừa cực mạnh của dân buôn hàng xách tay