Thẻ: Phòng khám Đa khoa Hồng Phong “vẽ bệnh” thu tiền bệnh nhân