Thẻ: Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị Trần Ngọc Sơn