Thẻ: phạt nghiêm người đi đường không mang khẩu trang