Tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng thu bao nhiêu từ doanh số bán xe và điện thoại

Trong tổng doanh thu thuần quý 3 gần 36.000 tỷ đồng của Vingroup thì doanh thu từ bất động sản gần 26.000 tỷ đồng; doanh…

Xem thêm Tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng thu bao nhiêu từ doanh số bán xe và điện thoại