Thẻ: Người dân treo băng rôn ‘chưa nhận tiền hỗ trợ’