Thaco muốn thoái vốn tại “vua cá tra” Hùng Vương của doanh nhân Dương Ngọc Minh

(Phapluatthitruong.vn) – Việc sang tên gần 57 triệu cổ phiếu của Hùng Vương có thể diễn ra theo hình thức thỏa thuận giữa Thaco và một ủy viên HDDQT chung của cả 2 công ty này.

Xem thêm Thaco muốn thoái vốn tại “vua cá tra” Hùng Vương của doanh nhân Dương Ngọc Minh