Giá đắt phải trả ra sao từ kiểu “đánh bóng” từ thiện của Huấn “Hoa Hồng”?

Việc Bùi Xuân Huấn giả mạo logo “Chuyển động 24h” của Đài Truyền hình Việt Nam đăng tải hình ảnh đi cứu trợ miền Trung…

Xem thêm Giá đắt phải trả ra sao từ kiểu “đánh bóng” từ thiện của Huấn “Hoa Hồng”?