Tóm gọn lô hàng ‘đặc biệt’ đang quảng cáo ở hội thảo

(Phapluatthitruong.vn) – Công ty TNHH Dược phẩm TD chưa xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy tờ liên quan đến hoạt động giới thiệu sản phẩm…

Xem thêm Tóm gọn lô hàng ‘đặc biệt’ đang quảng cáo ở hội thảo