Danh sách 40 dự án du lịch, đô thị nghìn tỷ Đắk Nông kêu gọi đầu tư

(Phapluatthitruong.vn)- UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 96 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó có 40 dự án thương mại, du lịch, hạ tầng đô thị.

Xem thêm Danh sách 40 dự án du lịch, đô thị nghìn tỷ Đắk Nông kêu gọi đầu tư