Lỗ – lãi “khủng” tại các dự án Việt Nam “bơm tiền” đầu tư ở nước ngoài

Năm 2019, tổng lợi nhuận của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 583 triệu USD; lỗ phát sinh là 154 triệu USD. Lĩnh…

Xem thêm Lỗ – lãi “khủng” tại các dự án Việt Nam “bơm tiền” đầu tư ở nước ngoài