Vùng cao thực hiện tốt phong trào “Học tập suốt đời”

(Phapluatthitruong.vn)- Huyện Điện Biên là vùng biên giới thuộc diện khó khăn nhưng với phong trào lan tỏa “học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng” nên tỉ lệ học sinh đến lớp khá cao.

Xem thêm Vùng cao thực hiện tốt phong trào “Học tập suốt đời”