Thu hồi sản phẩm dầu gan cá tuyết nhiễm nấm mốc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết Anh vừa thông báo về việc thu hồi sản phẩm dầu gan cá tuyết với…

Xem thêm Thu hồi sản phẩm dầu gan cá tuyết nhiễm nấm mốc