Trường hợp nào CSGT được kiểm tra cốp xe, điện thoại của người đi đường?

Ngoài việc yêu cầu người đi đường xuất trình các giấy tờ liên quan theo quy định thì CSGT có quyền kiểm tra cốp xe,…

Xem thêm Trường hợp nào CSGT được kiểm tra cốp xe, điện thoại của người đi đường?