Đất dự án Hamubay Phan Thiết được giao thuê cho doanh nghiệp không qua đấu giá

(Phapluatthitruong.vn) – Dự án Hamubay Phan Thiết được tỉnh Bình Thuận phê duyệt và khu đất dự án được giao thuê chứ không thông qua đấu giá.

Xem thêm Đất dự án Hamubay Phan Thiết được giao thuê cho doanh nghiệp không qua đấu giá