Những bài luận xuất sắc khi xin học bổng du học

(Phapluatthitruong.vn)- Chứng chỉ chứng minh cho sự sử dụng thành thạo tiếng Anh như IELTS, TOEFL cùng với bài thi SAT là những thứ cơ bản bạn cần có nếu đang có ý định du học tại một ngôi trường đại học tại nước ngoài. Tuy nhiên vẫn chưa đủ nếu bạn thiếu mất một bài luận hoàn hảo.

Xem thêm Những bài luận xuất sắc khi xin học bổng du học