Có quyền đề nghị nhân viên sau hai năm đi làm mới mang bầu?

Tôi đang tuyển dụng nhiều nhân sự nữ và muốn thỏa thuận việc họ không mang bầu trong hai năm đầu đi làm. Như vậy có được phép không? (Minh Tiến)

Luật sư tư vấn

Hiện nay, một số người sử dụng lao động muốn hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng bởi lao động nữ mang thai nên đã yêu cầu cam kết trong thời hạn nào đó từ ngày giao kết hợp đồng không được mang thai. Người lao động nếu vi phạm sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng mà người sử dụng lao động không phải bồi thường.

Với tâm lý cần việc, nhiều người lao động miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu nêu trên. Tuy nhiên, theo khoản 3 điều 155 Bộ luật Lao động năm 2012 người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Do đó, cam kết nêu trên sẽ không có giá trị.

Với trường hợp của bạn, dù có thỏa thuận với người lao động trong thời gian hai năm đầu đi làm không được mang thai và trên thực tế lao động nữ vi phạm thỏa thuận này, người sử dụng lao động cũng không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Đồng thời, từ ngày 1/1/2021, khoản 3 điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 cho phép lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi được ưu tiên giao kết hợp đồng mới khi hợp đồng cũ hết hạn.

Đây là quy định mới có lợi cho lao động nữ mang thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi và có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm việc làm cho người lao động, bởi những người này khi bị mất việc làm thì cơ hội kiếm được việc làm mới sẽ khó khăn hơn người khác.

Luật sư Phạm Thanh Hữu Đoàn luật sư TP HCM / VNE

Bài viết liên quan:

Nguồn: